banner

Danh mục sản phẩm

THỐNG KÊ

slider

Bồn composite chứa axit

bồn frp , hình chử nhật

bồn frp
Bồn FRP , dạng hình chử nhất
Chi tiết...
 

Bon composite , chưa axit nitrit

bon composite

 

Bon composite , bon frp , chứa axit nitrỉt 7%

 

 

Chi tiết...
 

Bồn frp , chứa axit H2SO4 40%

bồn frp

Bồn FRP , chưa axit H2SO4  40% lắp tại công ty SAIKAI năm 2009

Chi tiết...
 

Bồn composite , chứa axit HCL 32&

bồn composite 

Bồn composite , bồn FRP , chứa axit HCL lắp tại công ty LIDOVIT năm 2010

Chi tiết...