banner

Danh mục sản phẩm

THỐNG KÊ

slider

Bon composite , chưa axit nitrit

 


 

Bon composite , bon frp , chứa axit nitrit 7%.

Thể tích 8 m3 , chịu được nhiêt độ

 

bon composite , bồn chứa axit